Metsätyöpalvelut

Mottihotin palveluihin kuuluu mm.

  • Istutukset sekä taimikonhoidot
  • Ennakkoraivaukset ja pihapuiden kaadot
  • Myrskytuhojen ennaltaehkäisy
  • Ylisuurien puiden kaadot sekä myrskypuiden raivaus